Souhlas se zpracováním fotografií Klienta z letu balónem

Tímto, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), uděluji svůj souhlas se zpracováním fotografií vzniklých v souvislosti s vyhlídkovým letem Klienta horkovzdušným balónem, společnosti donebes.cz s.r.o., IČO: 05777054, se sídlem T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují (dále jen Správce). Klient poskytuje Správci souhlas na zpracováním těchto fotografií a to na dobu maximálně 5 let ode dne jejich vzniku. Správce má právo tyto fotografie použít pouze pro vlastní potřebu, k prezentaci na www.donebes.cz, www.facebook.com/donebes.cz/ nebo v propagačních materiálech.

Správce nemá právo fotografie Klienta předávat třetím osobám.

Na základě zákona má klient právo přístupu k fotografiím Klienta zpracovávaných Správcem.

Na základě zákona má Klient právo požádat Správce o odstranění fotografií, které Správce o Klientovi zpracovává a Správce je povinen tyto fotografie trvale odstranit a to bez zbytečného odkladu.

Načítám